woensdag 28 mei 2014

Donderdag

29

Mei


Bij gelegenheid van ons bezoek aan de abdij van Tongerlo, België


Psalm 8

Zie ik de hemel,
Het werk van des Heren hand,
De maan en de sterren
Staan stil in een boog.

Wat is een sterveling?
Godwelgevallige?
Wat is een mensenkind
Nou in uw oog?

U schenkt hem glans,
Hebt hem bijna tot God gemaakt.
Hij is vertrouwd
Met het werk dat u doet.

Schapen en geiten en
Steppenbegrazenden,
Vissen en vogels
Legt u aan zijn voet.
Frans Woortmeijer
(uit: 150 Psalmen in light verse)

zondag 25 mei 2014


Zondag

25

mei

Een ode, lieve Godelieve

Als ik in het huis van vader
Dat eerst van mijn ouders was
Door de fotoalbums blader
Met mijn weemoed als kompas
Valt iets op dat alle jaartallen verbindt
Want je kijkt op elke foto naar het kind

Alle beelden van jouw leven
Die ik speurend tegenkom
Zijn van kinderen vergeven
Tonen prachtig aan waarom
Jij als moeder en als juf zo werd bemind
Want je kijkt op elke foto naar het kind

Je wil al je aandacht schenken
Aan de koter op je schoot
En ik hoor je bijna denken:
‘Is dat jasje niet te groot?
Zit het mutsje goed met deze koude wind?’
Want je kijkt op elke foto naar het kind

Met een klapzoen op de wangen
Of een aai over de bol
In een sluitertijd gevangen
Eeuwig in de moederrol
En voor fotografen was je blijkbaar blind
Want je kijkt op elke foto naar het kind

Kon je nu maar naar me kijken
Nog één keer, op die manier
En je liefde laten blijken
Ook al komt het van papier
Maar ik vrees dat ik je ogen nergens vind
Want je kijkt op elke foto naar het kind

Met een onvervuld verlangen
Gaan de albums in de kast
Maar ik laat het hoofd niet hangen
Blij en dankbaar stel ik vast
Dat jouw blik in mijn geheugen is geprint
Want ik was op al die foto’s vaak het kind


© Theo Danes
http://www.theodanes.nl/