zaterdag 2 juli 2016

Zaterdag

2

juli

Elfstedentocht


De schaatsen die glijden. Het zal je verblijden,
De schaatsen die glijden tot Sloten wel voort.
Er wordt in den lande gemompel gehoord:
“We zullen hem rijden, de Tocht gaan we rijden.
Het moet er van komen, we gaan er voor strijden!
We zullen de afstand voorzeker wel rooien”
Maar dan…, dan begint het godsgruwelijk te dooien.

We kunnen het ijs nu maar beter gaan mijden!

17 januari 2013Frans Woortmeijer

donderdag 30 juni 2016

Vrijdag

1

juli

EK 2012    

Nog twee nachtjes slapen, dan weten we zeker:
Oranje was ditmaal een maatje te klein.
Ik weet: er  zijn lieden die vinden dat fijn,
Die lachen, wij worden al bleker en bleker!
De boer of de huisvrouw, de hulp-apotheker,
Zij zochten elkaar bij een mooi voetbalfeest.
Dat feest is voorbij, ‘t is geen feestje geweest:
Op naar het WK; dan gaan WIJ voor de beker!

16 juni 2012


Frans Woortmeijer

Donderdag

30

juni

De komende weken aandacht voor de copla de arte mayor.
De copla de arte mayor is een Spaanse versvorm. Bij mijn zoektocht naar buitenlandse en binnenlandse, oude en nieuwe versvormen voor mijn website “Versvormen” (https://sites.google.com/site/versvormen/, kwam ik deze versvorm in 2012 op het spoor.
Ik legde uit hoe de versvorm in elkaar stak en maakte een voorbeeldvers https://sites.google.com/site/versvormen/versvormen/copla-de-arte-mayor (zie hieronder) en zette hem op mijn website.
Toch liet de vorm, die erg aangenaam in het gehoor ligt me niet los en ik heb een aantal versjes in de vorm geschreven, in de loop van de tijd.
Onlangs ben ik een onderzoekje gestart om te ontdekken of de versvorm ook elders in Nederland, nu of in het verleden is toegepast. Dat bleek, met uitzondering van één toepassing in het kader van Project P (zie later) niet het geval. Toen ik hierna op het Vrije Vers informeerde of men mij verder kon helpen, leverde dat geen nieuws, maar wel een hele stroom nieuwe copla’s op, voornamelijk van Bas Boekelo.
De komende dagen zullen alle (bekende) copla’s die in Nederland bestaan de revue passeren. Mocht een lezer er nog andere kennen, dan hoor ik dat graag.

Voor de duidelijkheid nog even de vormvereisten: De copla de arte mayor is een Spaanse versvorm. Het is een 8-regelig vers, geschreven in amphibrachische tetrameter. Juist die amphibrachen (en niet die eeuwige jamben) zijn waarschijnlijk de verklaring, dat de versvorm zo lekker in het gehoor ligt.
Het meest voorkomende rijmschema is abbaacca. Echter ook  ababbccb of abbaacac zijn toegestaan.
Halverwege iedere regel hoort een rust ingebouwd te zijn
Een voorbeeld in het Spaans (ontleend aan Wikipedia):
Al muy prepotente don Juan el segundo
a aquel con quien Júpiter tovo tal celo
que tanta de parte le fizo del mundo
cuanta a sí mesmo se fizo del cielo;
al gran rey de España, al César novelo
al que con Fortuna es bien fortunado;
a aquel en quien caben virtud y reinado
a él la rodilla fincada por suelo.Tenslotte nog een voorbeeld in het Engels (ontleend aan de website A guide to verseforms http://www.volecentral.co.uk/vf/index.html van Bob Newman) Via deze site heb ik de versvorm in 2012 ontdekt.

Don't feed the troll!

Incontinent, ugly, destructive and smelly,

The troll is a loathsome and pitiful creature.

It lacks any pleasant or positive feature.

There’s hate in its heart and there’s bile in its belly.

You never should feed it – no, not on your Nelly!

It isn’t a candidate for conservation;

The world would improve with its elimination.

Let’s boot out the troll – go on, give it some welly!

woensdag 29 juni 2016

Woensdag

29

juni

OPA


Hij merkt niet meer dat hij zich steeds vergist;
zijn zieke hersens zijn niet meer te spoelen.
Geen mens zal weten wat hij nog kan voelen,
hij huilt als hij weer in zijn luier pist.

Van binnen botst hij tegen vage mist,
van buiten tegen deuren, tafels, stoelen.
Hij snapt niet meer wat anderen bedoelen,
zit naast zijn levensweg als bermtoerist.

Twee jochies rennen dartel om hem heen,
behendig soepel, jong en snel ter been,
met stram en oud en dood nog onbekend.

‘Zeg jij mijn naam eens opa,’ zegt de een.
En als de oude stil blijft, klinkt meteen:
‘Wat ben jij dom! Ik weet wel wie jíj bent!’

Rudi Menthère

dinsdag 28 juni 2016

Dinsdag

28

juni

Tussenspel 3, tevens eindspel
Amen

We krijgen over één punt, Ben, geen woorden
Want in ons denken is er iets gemeens
Ja, voor de helft zijn wij het roerend eens:
Voor ons geen wieler-WK in het Noorden!

Frits Criens
... en uit

Dat klopt, heer Criens, tot zover de geluiden
Waarover we het eens zijn, klip en klaar
Daar bovenuit klinkt luidkeels mijn misbaar
Voor mij ook geen WK-feest in het Zuiden!

Noot: het metrum in jouw kwatrijn, regel 4 rammelt een beetje bij wieler-WK.
Groet, Ben

Dat 'rammelt' Ben, begrijp ik voor geen meter
Antimetrie -ik heb het vaak betoogd-
Waarmee je een speciaal effect beoogt
Is toegestaan en maakt een vers vaak beter

Frits Criens

maandag 27 juni 2016

Maandag

27

juni

Een polemiek is iets voor echte fans
Klassiek: het spel van these – antithese
Wie leest dit? Slechts een enkel levend wezen
Het is beslist geen rage of tendens

Ik raad je aan mijn “Onzien” te herlezen
Mijn pointe na de chute verlegt de grens
Een wielermatch in Holland? Nee geen mens
Wordt hier graag in de winnaarstrui gehesen

Jouw mening, Frits, klinkt luid en onverdroten:
Het Noorden is te plat voor deze sport
Dick Heuvel(!)man heeft naast het net geschoten

Mijn statement - dat hier niemand blij van wordt -
In Noordland gaat geen klimmer naar de kloten
In Zuidland gaat geen wielrenner aan gort

Ben Hoogland

zondag 26 juni 2016

Zondag

26

juni

Er hangt iets boven Groningen, akkoord!
Een wieler-wk ofwel luchtkastelen
Dat kan geen ene pedalist iets schelen
Zij hebben nooit van deze plek gehoord

De platte stadsjer zal hun oog niet strelen
Waar die martinitoren ook niet scoort
En menig renner zich aan vlakheid stoort
Zal men daar ook de heide moeten velen

Er blaat geen enkel schaap dat hen charmeert
En ieder groentje zal de eindstreep halen
Geen zere kont of lijf dat protesteert

De werklust van een klimmer, die zal dalen
Een berggeit weet wie op de meet regeert
Dus zit hij in een bus gebelgd te balen
Hanny van Alphen