donderdag 5 mei 2016

Donderdag5


mei


Vaste vertrektijden
Westerbork doorgangskamp
Hollandse spoorwegen
Mensen als vee

Moest je op last van het
Edelgermanentuig
Drie dagen sporen
En dan Zyklon-B


Gezienus Omvlee

woensdag 4 mei 2016

Woensdag4


mei


Bijenkorfuitverkoop!
Rabbi's op koopjesjacht
David roept vrolijk
Zijn tweelingbroer na:

'Abraham, kijk eens, een
Tweepersoonskeppeltje!'
'Nee, dwaze David
Dat is een beha'


Theo Danes

dinsdag 3 mei 2016


Dinsdag3


mei


O socialisme, nu moet ge weer leeren 
te buigen voor een innerlijke macht 
en thuis te raken ook in andre sferen 
dan die, waarin g'uw groot werk hebt volbracht.

Nu moet g'u gaan bezinnen op de jaren
toen ge nog enkel een gedachte waart,
terugvinden den toon en de gebaren
van toen ge zwierft, een balling, over d'aard.

Ge moet inkeeren tot uw oorspronge' en
heenbuige' over de bronnen van uw wezen,
dáárvan te drinken, al 't and're vergeten

Ge moet vullen Uw uitgeputte longen
met zuiverder lucht dan die van de heeten
rumoerge steden: dan zult ge genezen.
Henriette Roland Holst (1869-1952)
uit: Vernieuwingen (1929)