donderdag 4 oktober 2012


Donderdag
4
Oktober


           Oogstlied

            Sikkels klinken;
            Sikkels blinken;
        Ruischend valt het graan.
Zie de bindster gaâren!
Zie, in lange scharen,
        Garf bij garven staan !

            't Heeter branden
            Op de landen
        Meldt den middagtijd;
't Windje, moê van 't zweven,
Heeft zich schuil begeven;
        En nog zwoegt de vlijt !

            Blinde Maaijers;
            Nijvre Zaaijers,
        Die uw loon ontvingt !
Zit nu rustig neder;
Galm' het mastbosch weder,
        Als gij juichend zingt.

            Slaat uwe oogen
            Naar den hoogen
        Alles kwam van daar
Zachte regen daalde,
Vriendlijk zonlicht straalde
        Mild op halm en aar.

 A.C.W.Staring (1767-1840)
 
Sikkels klinken
Sikkels blinken
Ruisend valt het graan
Als je iemand weg ziet hinken
Heeft hij 't fout gedaan...
 
Drs. P
 
Sikkels blinken
Sikkels klinken
Ruisend valt het rijpe graan
Hoe poëtisch
En esthetisch
Is het plattelandsbestaan.
Kijk die boeren
Naar ons loeren:
Laten wij maar verder gaan
 
 
Drs P 
 

 
  
  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten