woensdag 21 november 2012


Woensdag
21
November

DE GESTORVENEN

Wij lagen naast elkander. Om haar hand
Hadden mijn vingers zich vast heengewonden.
Zoo hebben zij des ochtends ons gevonden:
Voorgoed ontkomenen aan een ledig land.

Zij dachten dit een eindelijken band
Tusschen twee, die elkander niet dan wondden:
"Levend gescheiden, in den dood verbonden" —
Zij hebben ons geheim niet aangerand.

Want het was anders. Op dien laatsten tocht
10 Wilde ik mijn liefde haar doen uitgeleiden
En had mijn hand moeizaam haar hand gezocht.

Niet om die te behouden: zoo verlaten
Als ik altijd geleefd had wilde ik scheiden,
Maar ik was heen eer ik ze los kon laten.

J.C.Boem (1887-1966)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten