zondag 29 december 2013Zondag

29

December

Nieuwjaars-Lied

Op de wijze: “God zal mij zijn aanzicht tonen” uit Schutte
 • Uren, dagen, maanden, jaren,
 • Vliegen als een schaduw heên.
 • Ach! wij vinden, waar wij staren,
 • Niets bestendigs hier beneên!
 • Op den weg, dien wij betreden,
 • Staat geen voetstap, die beklijft:
 • Al het heden wordt voorleden,
 • Schoon 't ons toegerekend blijft!
 •  
 • Voorgeslachten kwijnden henen,
 • En wij bloeien op hun graf;
 • Ras zal 't nakroost ons bewenen.
 • 't Mensdom valt als blaadren af.
 • 't Stof, door eeuwen zaamgelezen,
 • Houdt het zelfde graf bewaard.
 • Buiten U, o eeuwig Wezen!
 • Ach! wat was de mens op aard'!
 •  
 • Maar door U aan 't niet onttogen,
 • Liet uw gunst hem niet alleen.
 • Godlijk Licht omscheen zijne ogen,
 • En zijn nietigheid verdween.
 • Onder uw genadeleiding
 • Wordt hem deze levensbaan
 • Slechts ontwikkeling, voorbereiding
 • Tot een eindeloos bestaan.
 •  
 • Dat de tijd hier 't al verover',
 • Aan geen tijdperk hangt mijn lot.
 • Gij, Gij blijft mij altijd over,
 • Gij blijft eindeloos mijn God.
 • Wel een ramp mij hier ook nader,
 • 'k Vind in U mijn rustpunt weêr.
 • Gij blijft in uw' Zoon mijn Vader,
 • Wat verander', wat verkeer'.
 •  
 • Vader, onder al mijn noden,
 • Vader, onder heil en straf,
 • Vader, ook in 't rijk der doden,
 • Vader, ook in 't zwijgend graf.
 • Waar ik ooit verandring schouwe,
 • Gij, o God, houdt eeuwig stand.
 • Ook op mijn stof rust op uw trouwe,
 • Sluimert in uw vaderhand!
 •  
 • Snelt dan, jaren, snelt vrij henen
 • Met uw blijdschap en verdriet.
 • Welk een ramp ik moog bewenen,
 • God, mijn God, verandert niet.
 • Blijft mij alles hier begeven;
 • Voortgeleid door zijne hand,
 • Schouw ik uit dit nietig leven
 • In mijn eeuwig Vaderland.
Uit: Proeve van eenige gezangen, 1805.
Rhijnvis Feith (1753-1824)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten