zondag 6 april 2014

Zondag
6
april

Vrede

De aarde is zo juist heilig verklaard  
Zij heeft al haar oude wonden vergeten,
haar onvolkomenheden, en haar veten,
en t andere waarmee zij was bezwaard.


De stormen die haar arme creaturen
somtijds sidderend moeten doorstaan,  

de blakringen die zij moeten verduren,

t lijkt alles uit een duister voorbestaan.

Het gelijkt een sage van langgeleden
tijden vol verschrikking, vol wild gerucht;

toen nog gene hemelse zwanen gleden
door de tedere kom der blauwe lucht.

Werd eindlijk vervuld een aloude bede?
Droeg de Boom-van-t-Verlangen eindlijk vrucht?
Henriette Roland Holst-van der Schalk (1869-1952)
uit: Verworvenheden (1927)

Met dank aan Krupke voor een nieuw, mij onbekend gedicht van HRH

Geen opmerkingen:

Een reactie posten