donderdag 5 juli 2012


Vrijdag
6
Juli
Schuilplaats

Geniet toch onbezorgd uw zomerdagen.
Haast heerscht de herfst, hoe kort, en winter drijft
Zijn wargeweld van wind en regenvlagen,
Dat niet een vreugd voor ons te plukken blijft.

O, dan niet meer het matelooze dwalen
Door duinen, dauwend veld of langs den dijk,
Niet zon zien heerschen in ’t hemels rijk
En vorstelijk in ’t Westen neder dalen.

Ik vreesch winter als gij, maar zie, bevreesd
Geniet ik ’t Schoon der zomerdagen feller.
Wie vergoedt als ik niet genoeg geniet?

Gij weifelt, peinst, vraagt wat bedeesd
En de tijd is snel. Ik zeg: Vriend, wees sneller.
Roof ’t geluk, overal waar ’t zich biedt.
Jacob Israel de Haan
Landgoed Westeramstel, 1-9-2005

Geen opmerkingen:

Een reactie posten