dinsdag 21 juli 2015

Dinsdag

21

juli


Wat hebt gij van uw dronkenschap bewaard?
Een lamp, die kwijnt; een oog, dat nederstaart.

Wat werd er van den storm, dien gij bestondt?
Een dolend blad, dat nog zijn rust niet vond.

Wat heeft de liefde in uw hart gedaan?
Zij deed mij 't leed der eenzamen verstaan.

Wat bleef van allen glans, die langs u ging?
Niets dan een zingende herinnering.
H.W.J.M. Keuls (1883-1968)
uit: Om de stilte (1924)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten