maandag 23 juli 2012


Dinsdag
24
Juli

Encore

In het midden van mei, als de nachtegaals zingen
En de avondglans huwt aan de morgenschen schijn
Als de schuchtere geur van den late seringen
Zich mengt aan de geur van de vroege jasmijn.

Toen hoorde ik uw lippen de woorden ontglippen:
(Ik was maar een knaap en gij waart nog een kind)
Hoe wrang is de smaak van verwinnende lippen
Zoo innig het verlangen der ziel niet bemind!

En ik zag het gebed van uw hulpelooze oogen,
En ik voelde, beangstigd, de angstige klem
Van uw' hande' om mijn hand, en mijn lippen bewogen,
Maar mijn machtelooze wanhoop verstikte mijn stem.

Dan, uw schaamte bedwong het onstuimige hijgen
Van uw hart en de nachtwind verwaaide uw klacht,
En niets meer verstoorde 't oneindige zwijgen
Dan een zwaan die zich roerde in de roerloze gracht...

Maar nòg, op mijn hand die uw handen omvingen,
Herproeven mijn bevende lippen uw pijn,
Als de schuchtere geur van de late seringen
Zich mengt met den geur van de vroege jasmijn.


File:Gerretson, prof dr. F.C. van - SFA002019202.jpg
Geerten Gossaert (1884-1958)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten