donderdag 1 augustus 2013

Donderdag
1
Augustus

Herinnering
Ik mocht zo gaarne dwalen
Langs bos en heuvelkling,
Als 'k de dorpeling
Langs 't voetpad af zag dalen,
En 't lied der nachtegalen
De herdersfluit verving:
Dan mocht ik gaarne dwalen
Langs bos en heuvelkling.

Ik mocht nog liever dwalen
Langs bos en heuvelkling,
Als 'k meibloem en sering
In 't licht der Maan zag pralen,
En 't bleke groen der dalen
Vol zilverdroppels hing:
Dan mocht ik liever dwalen
Langs bos en heuvelkling.

Maar 't liefst mocht ik er dwalen,
Als 'k langs de heuvelkling
Aan Clara's zijde ging,
En dan bij 't nederdalen,
Na lang en blozend dralen,
Een kus van haar ontving:..,
O mocht ik weer zo dwalen
Langs bos en heuvelkling.

Jan Pieter Heije (1809-1876)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten