maandag 19 augustus 2013

Maandag
19
Augustus

Zuivering


Sinds Adam in het paradijs
Met Eva heeft gesmoesd
En in zijn dwaasheid juist ging doen
Al wat hij laten moest;
Sinds hij zich ging vermaken
Met zijn Efie in het gras,
Werd heel de mensheid dupe
Wijl de zaak niet zuiver was.

Er volgde spoedig narigheid:
Er viel uit hoge sfeer
Een vlammend zwaard al hakkend
Op het jonge paartje neer.
Het stel werd uitgedreven,
Zondaar Adam en zijn vrouw,
En teelde dan een nakroost
Waar geen haar aan deugen wou.

De ene werd een moordenaar,
De ander een jurist;
Een derde kwam rijk aan de kost
Met zwendel en een list.
Een vierde leefde van een vrouw
Of aasde op verval,
Maar die het buskruit uitvond
Kwam niet terug uit het heelal.

Het adamskroost werd scharrelaar
In jajem en antiek.
Het zaaide ’s morgens rogge uit
En in de noen paniek.
Het bracht profeten aan het kruis
En vorsten op ’t schavot
Of sloeg, wat schreeuwend was geƫist
Weer zingende kapot.

Het huilde bij een kindergraf
En danste om het puin
Het vond een veldslag interessant
Maar blote waarheid schuin.
Het steeg als Christen hemelwaarts
Met bommen van een ton
Of kroop in godverlatenheid
Voor een sigarettenbon.

Het nakroost van het schandepaar
Leeft op de aarde voort:
Nog heeft de ene helft in strijd
De andere niet vermoord.
Nog wordt er vree gesloten
En gepoogd om het fatsoen
Wat grond en kleur te geven
Door veel schrobben en geboen.

Het kleine goed gaat in de kuip,
Staat sudd’rend in het sop.
Het groot formaat hoort aan de lijn,
Maar niemand hangt het op!
De aarde draait in duizelvaart
Op voorgeschreven baan
En lachend in gebondenheid
Volgt blinkend blank de maan…

Willem van Iependaal
pseudoniem van Willem van der Kulk,
Rotterdam, 24 maart 1891 - Baarn, 23 oktober 1970Geen opmerkingen:

Een reactie posten